مایت ها (هیره ها)


خارش های موضعی بی دلیل و التهابات پوستی

هیره ها خیلی کوچک و میکروسکوپی هستند و طول آنها حدود ۵٫۰ تا – ۲ میلیمتر است. هزاران نوع از آنها روی بدن حیوانات زندگی می کند. آنها مانند کنه ها ۸ پا دارند، ولی بدنشان یا بند ندارد یا بندهای کمی دارد. بیشتر گونه ها مراحل ، تخم، لارو، نمف و بالغ دارند. در مراحل نا بالغ شبیه بالغ ولی کچکتر هستند. بعضی از هیره ها ناقل بیماری های مهمی مانند تب تیفوسی ناشی از ریکتزیا تسو تسو گاموشی (تیفوس بوته زار) و تعدادی از بیماری های ویروسی هستند. هیره ها با گزش خود موجب آزار و اذیت شدید انسان و حیوان می شوند. بسیاری از افراد نسبت به هیره ها و گزش آنها با حساسیت زیادی واکنش نشان می دهند. هیره هایی که آفت های اصلی هستند عبارتند از :

  • هیره های گزنده
  • هیره های مولد گال
  • مایت های گرد و غبار

 

 

اهمیت پزشکی و مبارزه با مایت ها

همانطور که عنوان شد مایت ها بسته به گونه ای که به آن تعلق دارند تاثیرات مختلفی را بر سلامت می گذارند.
جهت درمان علاوه بر استفاده از کرمهای دور کننده استفاده از آنتی بیوتیک ها و ترکیبات آنتی هیستامین توصیه می گردد. مهمترین نکته در ابتلا به مایتها عدم خارش محل تحریک شده است. زیرا علاوه بر آسیب بر بافتهای پوستی سب تورم بیشتر و عفونت می گردد.
در خصوص حساسیت به مایتها می توان باآزمایش میزان غلظت مدفوع هیره (گوانین) موجود در گرد و غبار، غلظت آلرژن های هیره گرد و غبار را محاسبه کرد.