طراحی خلاقانه و مینیمال

مایت ها (هیره ها)


خارش های موضعی بی دلیل و التهابات پوستی

هیره ها خیلی کوچک و میکروسکوپی هستند و طول آنها حدود ۵٫۰ تا – ۲ میلیمتر است. هزاران نوع از آنها روی بدن حیوانات زندگی می کند. آنها مانند کنه ها ۸ پا دارند، ولی بدنشان یا بند ندارد یا بندهای کمی دارد. بیشتر گونه ها مراحل ، تخم، لارو، نمف و بالغ دارند. در مراحل نا بالغ شبیه بالغ ولی کچکتر هستند. بعضی از هیره ها ناقل بیماری های مهمی مانند تب تیفوسی ناشی از ریکتزیا تسو تسو گاموشی (تیفوس بوته زار) و تعدادی از بیماری های ویروسی هستند. هیره ها با گزش خود موجب آزار و اذیت شدید انسان و حیوان می شوند. بسیاری از افراد نسبت به هیره ها و گزش آنها با حساسیت زیادی واکنش نشان می دهند. هیره هایی که آفت های اصلی هستند عبارتند از :

  • هیرههایگزنده
  • هیرههایمولدگال
  • مایتهایگردوغبار

هیره گرد و غبار خانگی

هیره های گرد و غبار خانگی (کمپلکس درماتوفاگوئیدس) در سراسر جهان پراکنده است. آنها خیلی کوچک هستند (۳٫۰ میلیمتر) و در مبلمان منزل، رختخواب ، بالش و قالی زندگی می کنند. و از بقایای مواد آلی همچون فلس پوست و وسته های جدا شده تغذیهمی کنند. در بیشتر مردم تنفس گرد و غبار حاوی هیره ها ، مدفوع و دیگر فضولات و قارچهای مربوط به آنها باعث واکنش های حساسیتی از قبیل آسم و التهاب غشای موکوسی بینی و التهاب ها و خارش های پوستی می شود. تعداد زیادی از آلرژن های ناشی از هیره های گرد و غبار ممکن است بعد از مرتب کردن رختخواب وارد هوا شوند. برخی دیگر از هیره ها سبب واکنش های مشابه در افرادی می شوند که در مجاورت محصولات انباری، غلات و غذای حیوانات زندگی می کنند و به مایت های انباری مشهور هستند.

 

اهمیت پزشکی و مبارزه با مایت ها

همانطور که عنوان شد مایت ها بسته به گونه ای که به آن تعلق دارند تاثیرات مختلفی را بر سلامت می گذارند.
جهت درمان علاوه بر استفاده از کرمهای دور کننده استفاده از آنتی بیوتیک ها و ترکیبات آنتی هیستامین توصیه می گردد. مهمترین نکته در ابتلا به مایتها عدم خارش محل تحریک شده است. زیرا علاوه بر آسیب بر بافتهای پوستی سب تورم بیشتر و عفونت می گردد.
در خصوص حساسیت به مایتها می توان باآزمایش میزان غلظت مدفوع هیره (گوانین) موجود در گرد و غبار، غلظت آلرژن های هیره گرد و غبار را محاسبه کرد.